Dňa 26.6.2024 bude prevádzka našej spoločnosti úplne uzavretá z dôvodu konania inventúry. V tento deň nebude prebiehať expedícia objednávok. Ďakujeme za pochopenie. Tím Minikoioi

Reklamácie a vrátenie tovaru

Záruka na tovar je 24 mesiacov. Pozor, pri nákupe pre podnikateľskú činnosť môžu platiť odlišné podmienky. Záručná doba beží od prevzatia tovaru. Do záručnej doby se nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

Reklamácie

Ak Vami zakúpený tovar vykazuje vadu, alebo s objednávkou nie je čokoľvek v poriadku, prosím, čo najskôr nás kontaktujte na reklamace@dnformed.cz. Budeme sa snažiť s Vami situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k Vašej spokojnosti. 

Vrátenie tovaru

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je ten pravý a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dennej lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČ).

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, ako sú napríklad náklady na poškodený obal i napriek tomu, že obal nie je predmetom kúpi ani súčasťou kúpenej veci. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Spotrebiteľ platí poštovné spojené s vrátením tovoru. Výmena nie je možná.

Pre dodržanie 14 dennej lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia i s tovarom.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína trvať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave so všetkými originálnymi obalmi, aby mohol urobiť radosť niekomu inému a i vrátane darčeka, pokiaľ bol k objednávke priložený.

K tovaru, ktorý budete vracať vždy priložte dokument Formulár na vrátenie tovaru. Uľahčí nám to identifikáciu daného tovaru a urýchli vybavenie požiadavku.

Tovar zašlite DOPORUČENE na adresu centrálního skladu:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, Brno 612 00, CZ

Aký tovar nie je možné vrátiť vôbec?

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Vysvetlenie k vyššie uvedenému:
Ak sú tovarmi predmety, prichádzajúce do styku s potravinami a nápojmi, tak sú už prvým použitím kontaminované a teda ich z hygienických dôvodov nesmieme ponúknuť na ďalší predaj. Tzn. iba nepoužitý tovar je možné vrátiť späť s nárokom na vrátenie peňazí.

Zákazník obdrží späť peniaze najneskôr do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný v našom podniku za manipulačný poplatok vo výške 1 % predajnej ceny tovaru za deň uschovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných)

 

Platné od 1. 4. 2021